Hi-Fi -Audiotermit (Englanti - Suomi)

A-Weighted A-painotettu
Absorption
Absorptio, äänen imey-tyminen aineeseen
Acoustic Feedback Akustinen kierto, akustinen takaisinkytkentä
Active Crossover
Aktiivinen jakosuodin Tomii piensignaalitasolla ennen päätevahvistimia
Active Loudspeaker Kaiutin, jossa jokaisella elementillä on oma vahvistimensa
Adaptor
Adapteri, lisälaite, sovitin
AES/EBU
AES/EBU -standardi, digitaalisesta 2-kanavaisesta ääniliitännästä (28-bittinen)
AIFF lyhenne sanoista Audio Interchange File Format. Se on Apple Computers kehittämä audioformaatti joka tukee häviötöntä PCM koodausta.
Ambience Ambienssi, ympäröivä äänikenttä, joka antaa vaikutelman tilan koosta ja muista akustisista ominaisuuksista
Amp(lifier)
Vahvistin
Amplitude
Värähtelyn laajuus eli voimakkuus / sinimuotoisen suureen huippuarvo
Analogue To Digital AD muunnin, laite, joka
Converter
muuntaa analogiasignaalin digitaaliseksi
Antiskating Luisteluilmiön korjaus äänilevyn toistossa
Attack Time
Nousuaika äänen kasvamisesta hiljaisuudesta vakiotasolle
Audio
Ääni-
Audio Disc
Äänilevy
Audio Head
Äänipää
Audio Tape Recorder
Ääninauhuri
Audio Track
Ääniraita
Aux, Auxiliary
Vahvistimen ylimääräinen lisälaiteliitäntä
(-lähtö / mikserissä)
Azimuth
Atsimuutti, nauhurissa äänipään ilmaraon ja nauhan kulkusuunnan välinen kulma

Balance Tasapaino, kanavatasapaino
Balanced Line
Balansoitu liitäntä, jossa molemmat signaalijohdot ovat irti laitteen maasta
Bandwidth
Kaistaleveys
Bass
Matala ääni, matalien äänten alue
Bass Boost Bassokorostus
Bias
(current)
Nauhurissa esimagne-tointi(virta)
Bidirectional Kahteen suuntaan toimiva (nauhuri)
Bidirectional Mike
Kahdeksikko (suuntaku-vioinen) mikrofoni
Bi-wiring
Kaksoisjohdotus vahvistimelta kaiuttimelle
Blu-ray Disc (BD) on seuraavan sukupolven optinen media teräväpiirtoelokuvien ja suurien datamäärien tallennukseen.
Booster
Autostereon lisävahvistin
Bridging
Siltakytkentä, päätevahvistimen vasen ja oikea kanava yhdistetään tehon lisäämiseksi
Brum (”Wrum”)
Verkkohurina, 50 Hz (100 ja 150 Hz)
Bypass
Ohitus

Capacitor Microphone Kondensaattorimikrofoni, jossa ohut sähköä johtava kalvo liikkuu varatun levyn läheisyydessä
Cardioid Microphone Herttamainen suuntakuvio, kohdistuu eteenpäin
Casette Deck
Kasettidekki
CCIR
Comite Consultatif International des Radiocommunications, kansainvälinen radioliikenteen vakioiden toimikunta
CD Compact Disc, järjestelmä, jossa ääni on tallennettu levylle digitaalisina, lasersäteellä luettavina merkkeinä
CD-DA on lyhenne sanoista Compact Disc – Digital Audio eli paremmin tunnettu audio-CD:nä.
CD-I
Compact Disc Interactive, järjestelmä, jota voidaan käyttää vuorovaikutteiseen opetukseen ja viihteeseen kuvaa ja ääntä sisältävien levyjen avulla
CD-Plus on multisessio CD-levy jossa on erikseen data- ja audioraida(t)
CD-R
CD-levy, jolle voidaan kirjoittaa/äänittää pysyvästi
CD-RW
Uudelleenkirjoitettava/äänitettävä CD- levy
CD-Player
CD-soitin
CD-ROM CD-lukumuisti, (Compact Disc Read Only Memory)
CD-single
CD-single, 8 cm halkaisijaltaan oleva CD, n 20 min pelkkää ääntä sisältävä C-levy
CIRC Cross Interleave Reed-Solomon Code, digitaalisessa tallennuksessa käytettävä ristiinlomittelukoodi, jonka tarkoitus on lukuvirheiden ilmaisu ja korjaus
Clipping
Signaalin leikkautuminen
Coaxial cable
Koaksiaalikaapeli. Sähköjohto, jossa toinen johdin on keskellä ja toinen muodostaa sitä ympäröivän suojavaipan
Codec Coder/Decoder. Se on ohjelma/algoritmi joka pakkaa tai purkaa dataa.
Coil
Kela. Sähköinen komponentti, joka jarruttaa virran muutoksia . Sarjaan kytkettynä vaimentaa korkeita taajuuksia
Component video on analogisen videon siirtotapa. Komponentti video siirretään yleensä kolmen RCA tai BNC-johdon avulla
Compression Ratio
Signaalin tulotason muutoksen suhde lähtötason muutokseen
Compressor
Kompressori, laite tai piiri, joka supistaa voimakkuuden vaihteluita
Condenser Microphone
Kondensaattorimikrofoni, ks Capacitor Microphone
Console Äänipöytä, myös ohjauspääte (ATK) tai valvontapaneeli
Control Room
Tarkkaamo
Crossover
Jakosuodin
Crossover Frequency
Jakotaajuus
Crosstalk
Ylikuuluminen. Signaalin vuotaminen kanavasta toiseen (-> kanavaetäisyys)
Cueing Kuuntelu kelauksen aikana

DAT Digital Audio Tape, digitaalinauhoitusjärjestelmä
Damping Vaimennus (resonanssin -)
dB
Desibelin lyhenne. Äänen ja sähkövärähtelyjen suhteellisen tason logaritminen mittayksikkö
dB(A) Desibeli, A-painotettu mittaus
dbx
Dbx-yhtiön kehittämä kohinavaimennin
DCC
Digital Compact Casette, digitaalinauhoitusjärjestelmä
De-esser
S-korjain, äänilaite, jolla rajoitetaan puheen s-äänten suhinan aiheuttamaa yliohjaussäröä (S-limitteri)
Dead Kuollut, signaaliton tai jännitteetön tai kaiuton tila-akustiikka
Decay Time
Laskuaika, myös jälkikai-unta-aika
Deck Dekki, nauhuri (jossa ei ole päätevahvistimia)
Decoder
Dekooderi, laite joka palauttaa koodatun signaalin alkuperäiseen muotoon
Delay
Viive, myös viivelaite
Demagnetizer Demagnetointilaite
DI(-box) (lyh)
Suoraliitäntä(rasia)
Digiboxi,digisovitin televisioon tai muuhun näyttölaitteeseen (kuten videotykkiin) kytkettävä ulkoinen viritin.
Disk Äänilevy, myös tietolevy: pyörivä levy, jolle tallennettu ääni voidaan toistaa mekaanisella tai sähkömekaanisella toistolaitteella
Distortion Särö, signaalin väristymä
Dolby Tone Dolby-signaali, kohinanvaimennusjärjestelmässä viritykseen käytettävä vertailusignaali
Driver Kaiutinelementti
Drop-out Häipymä, signaalin hetkellinen katko tai vaimeneminen
DSP, Digital Signal Prosessing
 Digitaalinen signaalinkäsittely
DTS Digital Theater System, kuusikanavainen elokuvaäänen koodaus- ja toistojärjestelmä.
DV DIgital Video (mm. Mini DV)
DVD Digital Versatile Disc, suritiheyksinen levy äänen, elokuvan ja tiedon tallentamiseen.
DVD-Audio audion tallennustapa DVD-levylle. Mahdollisuus käyttää äänen pakkaukseen sekä häviöllisiä että häviöttömiä audio codeceja, kuten (L)PCM, Dolby Digital 5.1, MPEG-1, MPEG-2 ja DTS.
DVD-5, SSSL on lyhenne sanoista Single Sided Single Layer DVD. Eli suomeksi yksipuoleinen ja yksikerroksinen DVD-levy.
DVD-9, SSDL on lyhenne sanoista Single Sided Dual Layer DVD. Eli suomeksi yksipuoleinen ja kaksikerroksinen DVD-levy
DVD-18, DVD-Video, D-VHS
DVD-Audio
DVD-R
kertatallentava DVD-levy. Levylle voi tallentaa dataa yhdelle kerrokselle 4.38 gigatavua
DVD-RW ja DVD+RW uudelleenkirjoitettavat mallit
Dynamic Microphone
Mikrofoni, jonka toiminta perustuu magneettikentässä olevaan virralliseen johtimeen kohdistuvaan voimaan
Dynamic Range
Dynamiikka-alue, äänisignaalin tai -ohjelman voimakkaimman ja hiljaisimman kohdan ero

Early Reflections Varhaiset heijastukset, jotka saapuvat kuuntelupaikalle vain muutama millisekunti suoran äänen jälkeen
Earth (Ground /GND) Sähköinen maa
EBU
Euroopan yleisradioliitto
Echo Kaiku. Heijastunut ääni, joka savuttaa kuulijan (n.50ms) suoran äänen jälkeen , jolloin se voidaan erottaa tämän toistoksi
Edit
Editointi, koostaminen
Electronic Crossover
Aktiivinen jakosuodin
Encoding (Coding) Koodaus
Equalizer
Taajuuskorjain, myös toistokorjain tai ekvalisaattori
Erasing Head
Poistopää, nauhurin äänitystä poistava äänipää
Expander
Dynamiikan laajennin: laite, joka laajentaa signaalin dynamiikkaa vahvistamalla suuria amplitudeja enemmän kuin pieniä

Fade Häivyttää
Fader (Glide)
Liuku, häivytin
Feedback
Takaisinkytkentä (sig-naalin ohjaamiseksi)
Filter Suodin. Sähköinen piiri, jonka tehtävänä on muuttaa signaalin taajuusvastetta
Foldback
Monitorointi, (kuuloke-) tarkkailu tai seuranta
Framerate (FPS) määrittää kuinka monta framea näytetään yhdessä aikayksikössä, fps eli frames per second.
Free-field response
Vapaakenttävaste

Gain Signaalin vahvistus tai voimistuvan signaalin tulo- ja lähtövoimakkuuden suhde tai tuloherkkyyden säädin äänipöydässä
Gate Kohinasalpa tai -portti
Gramophone Levysoitin, vanhentunut nimitys, nykyisin ”record player”; erityisesti mekaaninen levysoitin
Gun Mic
(rophone)
Suuntamikrofoni ns. haulikko

Haas Effect Haasin ilmiö, kuulijan kyky suuntia äänilähde ensimäisen aaltorintaman perusteella tilassa, jossa on heijastuksia
Harmonic Jaksollisen värähtelyn sinimuotoinen komponentti, jonka taajuus on perustaajuudeltaan kokonainen monikerta
Harmonics Harmoniset osaäänet
Headroom
Yliohjausvara, signaalin vahvistusvara tai –mar-ginaali ennen säröytymistä tai kieertoa
Helical scan Viistopyyhkäisy
Helmholtz-resonanssi Bassorefleksikotelon viritystaajuus, jonka kohdalla refleksitoiminnon tuoma vahvistus on suurimmillaan.
Hertz Hertsi, taajuuden mittayksikkö (värädystä/s)
High end
Tarkoittaa äänentoistolaitteita, jotka on suunniteltu tinkimätöntä laatua tavoitellen.
High Fidelity Hifi, hyvä äänentoisto
High Pass Filter (HPF) Ylipäästösuodin
Hypercardioid Hyvin suuntaava mikrofonin suuntakuvio

Impedance Impedanssi, vaihtovirtavastus, mittayksikkö ohmi, liittyy laitteiden yhteensovittamiseen
In-Line
(sound console)
In-line - äänipöytä, jossa tulo-, lähtö-, ja kuuntelutoiminnot ovat samassa kanavalohkossa
Insert(ion) Väliinkytkentä, insertti
Integrated Amplifier Yhdistetty vahvistin, sisältää sekä esivahvistin- että päätevahvistinosan

Jack Jakki, kuuloke- ja mikrofoniliitännöissä yleinen yksinastainen liitintyyppi, johon voidaan yhdistää kytkin
Lavalier Microphone
Kaulamikrofoni
Led Light Emitting Diode, valodiodi, hohtodiodi
Limiter Limitteri, rajoitinvahvistin tai dynamiikan rajoitin: äänenmuokkauslaite, jolla rajoitetaan lähtösignaali halutulle enimmäistasolle
Linear PCM (LPCM) pakkaamaton audioformaatti. Se tukee jopa kahdeksaa erillistä kanavaa 48khz tai 96khz näytteenottotaajuuksilla ja 16, 20 tai 24 bitin näytteillä. Suurin bittivirta eli bitrate on huimat 6.144 MB/s.

Line Level Linjataso, linjatasoisen äänisignaalin jännite 0V-2V (-10dBv / HiFi-laitteet, +4dBv / ammattilaitteet)
Loop
Silmukka(ATK) , ohjelmakierros tai nauhasilmukka
Loudness Vahvistimen kytkentä, joka korostaa pienillä voimakkuussäädön asennoilla matalia ja toisinaan myös korkeita taajuuksia.
Loudness Level Äänekkyystaso, kuulun äänen ja 1 kHz:n ääneksen arvioitu samanvoimakkuus
Low Pass Filter (LPF) Alipäästösuodin

Male Uros,/ koiras-liitin, jossa on kosketinnastat, vastakappale on naaras (Female)
Midrange
Keskiäänialue (200Hz-3-5kHz), joskus myös keskiäänikaiutin.
M-S Recording (Mid-Side)M/S-mikrofonitekniikka, jossa käytetään samaan pisteeseen sijoitetuja eteen suunnattua pallokuvioista ja sen kanssa suoraan (90°) kulmaan suunnattua kahdeksikko mikrofonia
Mixer Sekoitin, myös mikseri tai äänipöytä
Mixing Console Äänipöytä äänisignaalien yhdistämiseen ja muokkaamiseen
MOD
(lyh)
Mo-levy, Magneto optic compact disc: magneettipintaa ja lasersädettä hyväksikäyttävä pyyhittävä ja uudelleen äänitettävä äänilevy
Multitrack Moniraita- esim. -äänitys tai -nauhuri
Multitrack Tape Moniraitanauhuri, joka tallentaa kahdelle tai useammalle ääniraidalle
Mute Mykistys, äänitien katkaisu tai kanavan sulkeminen. Sordino

Near-field monitoring Lähitarkkailu, -monitorointi
NICAM
Near Instantaneous Companding Audio Multiplex, televisiolähetyksissä käytettävä stereoäänijärjestelmä.
Noise Reduction System Kohinanvaimennus
Nondirectional MicrophoneSuuntaukseton
(Omnidirectional Microph.)mikrofoni, pallo. Kaikista suunnista vastaanottava mikrofoni

Oktave Oktaavi: taajuudet joiden suhde on 1:2 tai taajuuskaista, jonka rajataajuuksien suhde on 1:2
ORTF-mic(rophone)
ORTF = Office de Radiodiffusion Television Francaise: stereoäänitysmenetelmä, jossa käytetään kahta 17 cm:n päässä toisistaan pääherkkyyssuunnaltaan 110° kulmassa toisiinsa olevaa herttasuuntakuvioista mikrofonia
Orthoperspekta Tapio M Köykän kehittämä kolmikanavainen äänentoistojärjestelmä
Osc(illator) Oskilaattori: värähtelyä synnyttävä sähköinen piiri
Out Phase
Vastavaiheistus, signaali muutetaan vastavaiheiseksi
Overhead Päälläoleva, esim. rumpujen päälle asetetut mikrofonit
Oversampling
Ylinäytteenotto: digitaaliäänitekniikassa D/A-muunnon parantamiseen käytettäväteknikka

Pan(ning) Suuntasäädin
Parametric Equalizer
Parametrinen taajuuskorjain, jossa kunkin päästökaistan toiminta-aluetta, kaistanleveyttä (Q-arvoa) ja vahvistusta tai vaimennusta voidaan säätää
Passive Crossover
Passiivinen jakosuodin
Patchbay
Ristikytkentä
Peak Limiter Huipputason rajoitin
Phantom Powering
Käyttöjännitteen (48V) syöttö kondensaattorimikrofoneille
Phase Inverter
Vaiheenkäännin (180°, eli vastavaiheiseksi)
Phono
Phonoliitin, RCA-liitin, yleisin piensignaaliliitin
Pick-up Äänirasia levysoittimessa, kitaran mikrofoni
Pick-up Arm
Levysoittimen äänivarsi
Pink Noise
Vaaleanpunainen kohina
Pitch Sävelkorkeus, käyntinopeuden hienosäätö.
Plate Reverb Levykaiku
Pop Filter
Tuulisuojain: mikrofonin suojaverkon yhteyteen asennetu ääntä vaimentava verho, jolla pyritään estämään voimakkaiden ilmavirtausten pääsy mikrofonikalvoon
Power Amp(lifier)
Pääteaste tai päätevahvistin
Preamp
Preamplifier, esivahvistin.
Pre Fader Listening (solo)Ennakkokuuntelu ennen kanavaliukusäädintä
Pre-Delay
Esiviive, suljetussa tilassa suoran äänen ja ensimmäisen heijastuksen välinen viive (n 30-100ms)
Pre Out
Esivahvistimen anto(liitäntä).
Presence Preesens-äänialue, yläkeskialue (2kHz-8kHz)
Producer
Tuottaja
Punch In/Out Paikkaus/poisto

Quad(rophony) Kvadrofonia: nelikanavainen äänentoisto
Quantization
Kvantisointi: digitaaliäänitekniikassa signaalin A/D-muunnossa signaalin amplituditiedon siirtäminen digitaalimuotoon

RAM Luku- ja kirjoitusmuisti
(Random access memory)
RCA
(-connector)
RCA-liitin, yleisin hifilaitteiden piensingnaaliliitin
Receiver
Vastaanotin, viritin (radio)
Record Player Levysoitin (Phonograph)
Recording Engineer
Äänittäjä, myös miksaaja tai äänitarkkailija
Ref(erence) Vertailu- , referenssi (arvo tai mittaustapa), johon viitataan tai verrataan ilmoitettua arvoa
Remote control
Kauko-ohjaus, kaukosäätö.
Resonance frequency Resonanssitaajuus: esineen ominaisvärähtelyn taajuus
Resonator Resonaattori, ominaistaajuudella värähtelijä
Reverberation
Jälkikaiunta, huoneen heijastusten aiheuttama äänen asteittainen vaimeneminen signaalin katkettua.
RIAA Yhdysvaltain ääniteollisuuden yhdistys
Ribbon Microphone Nauhamikrofoni

SACD Super Audio CD, suorituskykyisempi audio CD, jossa on 96 kHz: näytteenottotaajuus
Sampling Rate
Näytteenottotaajuus digitoitaessa esim. analogista ääntä (esim 48, 44 1 tai 22 kHz)
Scart Euroliitin
SCMS Serial Copy Management System, kopioinninestojärjestelmä digitaalisessa tallennuksessa
Shield
Suojaus, vaippa
Signal-to-noise Ratio
Häiriöetäisyys, signaali–
(S/N) kohinasuhde (dB)
SMPTE (Aika)koodi kuvan ja äänen tahdistamiseen
Sound Designer Äänisuunnittelija
Sound Engineer
Äänimestari, äänittäjä, äänitarkkailija
Sound Track
Ääniraita
Sound Check Soinnin tarkistus
Soundfield Mic(rophone) Äänikenttä-mikrofoni-
(Technique) tekniikka, äänitysmenetelmä, jossa käytetään kahta X/Y -mikrofoniparia ja joka perustuu 3-ulotteiseen äänentoistoon
Spaced Pair A/B–mikrofonitekniikka: stereoäänitystekniikka, jossa kaksi samanlaista n. 20cm - 2m etäisyydelle toisistaan sijoitettua mikrofonia on suunnattu äänilähteeseen
S/PDIF (SPDIF ja S/P-DIF ) on lyhenne sanoista Sony/Philips Digital Interface Format. Se Sonyn ja Philipsin yhteisyössä kehittämä standardi digitaalisen audion siirtämiseen.
Spectrum Analyzer
Laite, jolla määritetään signaalin taso taajuuskaistoittain
Standing Wave Seisova aalto: huoneen vastakkaisten pintojen välille muodostuva, paikasta riippuva ilmiö, joka aiheuttaa tiettyjen taajuuksien korostumista ja toisten vaimentumista
Stylus
Neula, toistoneula
Subwoofer
Lisäbasso, kaiutin, joka toistaa vain matalimpia ääniä.
SuperAudioCD, SACD on Sonyn ja Philipsin kehittämä Audio levy. Se perustuu DVD-tekniikkaan, mutta signaali on siinä DSD-koodattua (Direct Stream Digital). Se kilpailee DVD-Audio-levyjen kanssa.
Super Video CD, SVCD tunnetaan myös SuperVCD ja Chaoji VCD nimillä perustuu MPEG-2 videopakkaukseen
Supercardioid Superkardioidi: hyvin suuntaava herttamainen suuntakuvio
S-VHS Super VHS
Tape Recorder
Nauhuri, liikkuvan ferromagneettisen tallennusmateriaalin magnetoitumiseen perustuva tallennuslaite
S-Video (tunnetaan Y/C nimellä ja virheellisesti myös S-VHS nimellä) on analogisen videon siirtotapa ja kaapeli/liitin.

Threshold (Level) Kynnystaso, äänilaitteessa signaalin tulotaso, jolla tietty toiminto käynnistyy
Three-way speaker Kolmitiekaiutin.
Timbre Sointiväri, äänen spektriin liittyvä ominaisuus, jonka perusteella kuulija voi erottaa toisistaan kaksi yhtä äänekästä ja korkeaa ääntä
Timecode Aikakoodi
Tinnitus Korvien soiminen
Track Raita
Transient Transientti, äkillinen muutos signaalijännitteessä, iskuääni.
Treble Diskantti: korkeat äänet
Tuner
Viritin.
Turntable Levylautanen, (US) = levysoitin
Tweeter Kaiuttimen korkeaäänielementti, diskanttikaiutin.

Voice coil Kaiuttimen puhekela
VU-meter VU-mittari, sähköiseen muotoon saatetun signaalin voimakkuuden vaihtelujen tarkkailuun
WAV audioformaatti, jonka ovat kehittäneet Microsoft ja IBM
White Noise
Valkoinen kohina, jonka spektritiheys on vakio tarkasteltavalla taajuusalueella
Wireless Microphone
Langaton mikrofoni, radiomikrofoni
XLR(-Connector) IEC-audioliitin, nimi johtuu ITT-Cannon-yhtiön XLR-liitintyypistä

Termeistä lisää ja tarkemmin:

http://fin.afterdawn.com/sanasto/

http://www.aanipaa.tamk.fi/hakem_1.htm

http://www.tkk.fi/Misc/Electronics/faq/sfnet.harrastus.audio+video/

http://www2.siba.fi/akustiikka/index.php?id=26&la=fi

Kuvia Audioliittimistä kytkentöineen

http://www.tkk.fi/Misc/Electronics/avkoulutus/1995/audioliitin.html

3.12.2009 © Mikko Nikula / mikkonik@fidisk.fi